Verleihung des Walter-Kertz-Preis und Erwin-Marx-Preis

Please note the copyright of this image.