Martina Hohls

Martina Hohls

Technische Universität Braunschweig
Fakultät für Maschinenbau
Koordinatorin des Mentor.ING-Programms
Am Fallersleber Tore 1
38100 Braunschweig
Tel.: 0531 391- 4023
E-Mail: m.hohls@tu-braunschweig.de
www.tu-braunschweig.de/fmb/partner/mentoring